เราขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเหล่าผู้เสียสละ

" frameborder="0">

AIS จะนำศักยภาพของเทคโนโลยี 5G มาร่วม
สนับสนุนทีมแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และ “เรา….จะผ่านมันไปด้วยกัน”

#AIS5G
#AIS5Gเชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทย


PRESIONA AQUI PARA CONSULTAR AHORA!